ผ่อนคลายด้วยการนวดฝ่าเท้าแรง ๆ ที่ใช้เทคนิคการกดจุดเพื่อเพิ่มความผ่อนคลายทั่วร่างกาย